Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

Στη γιορτή της αυγής (Alla fiera dell' est)

Κι ο Κύριος στο τέλος το θάνατο ανασταίνει... Του Αγίου Πνεύματος σήμερα...Στίχοι: Luiza Zappa Branduardi
Eλληνικοί στίχοι: Ξενοφών Μπρουντζάκης
Μουσική: Angelo Branduardi & Luiza Zappa Branduardi
Πρώτη εκτέλεση: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας & Φίλιππος Πλιάτσικας
Άλλες ερμηνείες: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας & Angelo Branduardi


Στη γιορτή της αυγής, με δυο δεκάρες,
ένα ποντίκι μου πήραν μικρό.
Κι έρχεται μια γάτα,
και τρώει το ποντίκι,
μα έχω κι άλλα πολλά να σας πω.

Στη γιορτή της αυγής, με δυο δεκάρες,
ένα ποντίκι μου πήραν μικρό.
Κι έρχεται ένας σκύλος,
δαγκώνει τη γάτα,
που 'φαγε το ποντίκι,
μα έχω κι άλλα πολλά να σας πω.

Στη γιορτή της αυγής, με δυο δεκάρες,
ένα ποντίκι μου πήραν μικρό.
Και ήρθε ένα μπαστούνι,
και χτύπησε το σκύλο,
που δάγκωσε τη γάτα,
που 'φαγε το ποντίκι,
μα έχω κι άλλα πολλά να σας πω.

Στη γιορτή της αυγής, με δυο δεκάρες,
ένα ποντίκι μου πήραν μικρό.
Κι έρχεται μια φλόγα,
καίει το μπαστούνι,
που χτύπησε το σκύλο,
που δάγκωσε τη γάτα,
που 'φαγε το ποντίκι,
μα έχω κι άλλα πολλά να σας πω.

Στη γιορτή της αυγής, με δυο δεκάρες,
ένα ποντίκι μου πήραν μικρό.

Και το νερό κυλάει,
και σβήνει τη φλόγα,
που έκαψε το μπαστούνι,
που χτύπησε το σκύλο,
που δάγκωσε τη γάτα,
που έφαγε το ποντίκι,
μα έχω κι άλλα πολλά να σας πω.

Στη γιορτή της αυγής, με δυο δεκάρες,
ένα ποντίκι μου πήραν μικρό.
Και ήρθε ένας ταύρος,
και το νερό το ήπιε,
που έσβησε τη φλόγα,
που 'καψε το μπαστούνι,
που χτύπησε το σκύλο,
που δάγκωσε τη γάτα,
που 'φαγε το ποντίκι,
μα έχω κι άλλα πολλά να σας πω.

Στη γιορτή της αυγής, με δυο δεκάρες,
ένα ποντίκι μου πήραν μικρό.
Κι έρχεται ο χασάπης,
σφάζει τον ταύρο,
που το νερό το ήπιε,
που έσβησε τη φλόγα,
που 'καψε το μπαστούνι,
που χτύπησε το σκύλο,
που δάγκωσε τη γάτα,
που 'φαγε το ποντίκι,
μα έχω κι άλλα πολλά να σας πω.

Και άγγελος θανάτου,
παίρνει το χασάπη,
που έσφαξε τον ταύρο,
που το νερό το ήπιε,
που έσβησε τη φλόγα,
που 'καψε το μπαστούνι,
που χτύπησε το σκύλο,
που δάγκωσε τη γάτα,
που 'φαγε το ποντίκι,
μα έχω κάτι ακόμα να πω.

Στη γιορτή της αυγής, με δυο δεκάρες,
ένα ποντίκι μου πήραν μικρό.
Κι ο Κύριος στο τέλος,
το θάνατο ανασταίνει,
που πήρε το χασάπη,
που έσφαξε τον ταύρο,
που το νερό το ήπιε,
που έσβησε τη φλόγα,
που έκαψε το μπαστούνι,
που χτύπησε το σκύλο,
που δάγκωσε τη γάτα,
που έφαγε το ποντίκι,
κι εγώ δεν έχω τι άλλο να πω.

Alla fiera dell' est, per due soldi, un topolino mio padre compro.

 


Alla Fiera dell'Est
per due soldi
un topolino mio padre comprò.
E venne il gatto
che si mangiò il topo
che al mercato mio padre comprò.
Alla Fiera dell'Est
per due soldi
un topolino mio padre comprò.
E venne il cane
che morse il gatto
che si mangiò il topo
che al mercato mio padre comprò.
Alla Fiera dell'Est
per due soldi
un topolino mio padre comprò.
E venne il bastone
che picchiò il cane
che morse il gatto
che si mangiò il topo
che al mercato mio padre comprò.
Alla Fiera dell'Est
per due soldi
un topolino mio padre comprò.
E venne il fuoco
che bruciò il bastone
che picchiò il cane
che morse il gatto
che si mangiò il topo
che al mercato mio padre comprò.
Alla Fiera dell'Est
per due soldi
un topolino mio padre comprò.
E venne l'acqua
che spense il fuoco
che bruciò il bastone
che picchiò il cane
che morse il gatto
che si mangiò il topo
che al mercato mio padre comprò.
Alla Fiera dell'Est
per due soldi
un topolino mio padre comprò.
E venne il toro
che bevve l'acqua
che spense il fuoco
che bruciò il bastone 
che picchiò il cane
che morse il gatto
che si mangiò il topo
che al mercato mio padre comprò.
Alla Fiera dell'Est
per due soldi
un topolino mio padre comprò.
E venne il macellaio
che uccise il toro
che bevve l'acqua
che spense il fuoco
che bruciò il bastone
che picchiò il cane
che morse il gatto
che si mangiò il topo
che al mercato mio padre comprò.
Alla Fiera dell'Est
per due soldi
un topolino mio padre comprò.
E l'Angelo della Morte
sul macellaio
che uccise il toro
che bevve l'acqua
che spense il fuoco
che bruciò il bastone
che picchiò il cane
che morse il gatto
che si mangiò il topo
che al mercato mio padre comprò.
Alla Fiera dell'Est
per due soldi
un topolino mio padre comprò.
E infine il Signore
sull'Angelo della Morte
sul macellaio
che uccise il toro
che bevve l'acqua
che spense il fuoco
che bruciò il bastone
che picchiò il cane
che morse il gatto
che si mangiò il topo
che al mercato mio padre comprò.
Alla Fiera dell'Est
per due soldi
un topolino mio padre comprò.

Δισκογραφία:
Angelo Branduardi - Alla Fiera dell'Est (1976)
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας  - Αλκυονίδες μέρες (2005)
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας  - Οι άγγελοι ζουν ακόμη στη Μεσόγειο (2012)
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου