Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

In colors

 Θέλω να ζήσεις τη ζωή σου με χρώματα...


Cut me up in two, or three or four dark clouds.
I won't bring you rain,
I won't spend my time to prove
you're good, or bad,
or tend to feel the ground.
That's not my fate,
That's not your land.
Rising up that kids can be destroying,
can be exhausting,
but a smile comes when they grow.
Restless thoughts and actions
you're so proud of
When you know.
Or if you don't,
they disappear and they feel wrong
and they feel wrong
and they feel wrong.
Right, you look up right again.
You broke your right to be the same like them.
I want them real,
I want them to live their life in peace.
Frost! He seem to hesitate,
My thoughts are black,
Your ones are reprimand.
I want you cool,
I want you to live your life in colors.
Carve your name at benches walls or sheets.
The road you walked was just a street.
There are no clouds or hidden doors.
Rising up that kids can be destroying,
can be exhausting,
but a smile comes when they grow.
Restless thoughts and actions
you're so proud of
When you know.
Or if you don't,
they disappear and they feel wrong.
Right, you look up right again.
You broke your right to be the same like them.
I want them real,
I want them to live their life in peace.
Frost! He seem to hesitate,
My thoughts are black,
Your ones are reprimand.
I want you cool,
I want you to live your life in colors.

Αποτέλεσμα εικόνας για μινορ προξεψτ δισκογραφια
 
Κομμάτιασέ με σε δύο ή τρία ή τέσσερα μαύρα σύννεφα.
Δε θα σου φέρω βροχή,
Δε θα σπαταλήσω το χρόνο μου για να αποδείξω
Αν είσαι καλός ή κακός
Ή αν τείνεις να αγγίξεις το έδαφος.
Αυτό δεν είναι το πεπρωμένο μου,
Αυτή δεν είναι η γη σου.
Το να μεγαλώνεις αυτά τα παιδιά μπορεί να είναι εξοντωτικό,
Μπορεί να είναι εξαντλητικό,
Αλλά ένα χαμόγελο έρχεται όταν αυτά μεγαλώνουν.
Ανήσυχες σκέψεις και ενέργειες
Για τις οποίες είσαι τόσο περήφανος,
Όταν γνωρίζεις.
Ή εάν δεν γνωρίζεις,
εξαφανίζονται και μοιάζουν εσφαλμένες
Και μοιάζουν εσφαλμένες
Και μοιάζουν εσφαλμένες.
Σωστά, σηκώνεις το βλέμμα σου και πάλι.
Παραβίασες το δικαίωμα που έχεις να είσαι ίδιος με αυτούς.
Θέλω πραγματικά,
Θέλω να ζήσουν τη ζωή τους με ειρήνη.
Ψυχρότητα! Φαίνεται πως διστάζει,
Οι σκέψεις μου είναι μαύρες,
Οι δικές σου είναι παραινετικές.
Σε θέλω ήρεμο,
Θέλω να ζήσεις τη ζωή σου με χρώματα.
Χάραξε το όνομά σου σε πάγκους, τοίχους ή φύλλα.
Ο δρόμος που περπάτησες ήταν απλώς μια οδός.
Δεν υπάρχουν σύννεφα ή κρυμμένες πόρτες.
Το να μεγαλώνεις αυτά τα παιδιά μπορεί να είναι εξοντωτικό,
Μπορεί να είναι εξαντλητικό,
Αλλά ένα χαμόγελο έρχεται όταν αυτά μεγαλώνουν.
Ανήσυχες σκέψεις και ενέργειες
Για τις οποίες είσαι τόσο περήφανος,
Όταν γνωρίζεις.
Ή εάν δεν γνωρίζεις,
εξαφανίζονται και μοιάζουν εσφαλμένες.
Σωστά, σηκώνεις το βλέμμα σου και πάλι.
Παραβίασες το δικαίωμα που έχεις να είσαι ίδιος με αυτούς.
Θέλω πραγματικά,
Θέλω να ζήσουν τη ζωή τους με ειρήνη.
Ψυχρότητα! Φαίνεται πως διστάζει,
Οι σκέψεις μου είναι μαύρες,
Οι δικές σου είναι παραινετικές.
Σε θέλω ήρεμο,
Θέλω να ζήσεις τη ζωή σου με χρώματα.


 Album
 Minor Project - In colors (2011)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου