Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

The StormsI’ve sent my love to thee
And there’s nothing left for me.
Nothing into this world
Or at any orb…

Truth in love
That’s my oath,
Ivied walls
Were not my goal…
Warm happy home
Now’s full of loam…


Cry and laugh,
Your heart beats.
Things are rough
But she will beat
All the storms
That felt inside…
Live and try,
See things bright…

At the end love wins…
Take this pair of wings,
Fly away into the sky,
Afraid not, give a try…
Small bundles full of love
were not meant to be shoved…Οι Καταιγίδες

Έχω στείλει την αγάπη μου σε σένα
Και δεν υπάρχει τίποτα για μένα.
Τίποτα, σε αυτόν τον κόσμο
Ή σε οποιαδήποτε σφαίρα ...

Αλήθεια στην αγάπη
Αυτός είναι ο όρκος μου,
Τοίχοι σκεπασμένοι με κισσούς
Δεν ήταν ο στόχος μου ...
Το ζεστό ευτυχές σπίτι
Τώρα είναι γεμάτο από μάργες ...


Κλάψε και γέλα,
Η καρδιά σου χτυπά.
Τα πράγματα είναι δύσκολα
Αλλά αυτή θα κερδίσει
Όλες τις καταιγίδες
Που ένιωσε μέσα της ...
Ζήσε και προσπάθησε,
Δες τα πράγματα πιο φωτεινά ...

Στο τέλος η αγάπη κερδίζει...
Πάρε αυτό το ζευγάρι φτερών,
Πέτα μακριά στον ουρανό,
Μη φοβάσαι, προσπάθησε ...
Οι μικρές δέσμες αγάπης
Δεν ήταν γραφτό να διωχθούν…


Μαριάννα Κουκουμτζή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου