Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Τον νυμφώνα σου βλέπω

Και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ...

Τον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου,
κεκοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω,
ίνα εισέλθω εν αυτώ λάμπρυνόν μου
την στολήν της ψυχής,
φωτοδότα, και σώσον με.

Από τον όρθρο της Μ. Δευτέρας, Εξαποστειλάριον « Τον νυμφώνα σου βλέπω... » Ήχος Γ'
Ψάλλει Βυζαντινός χορός ψαλτών, υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Καβαρνού Πάνου.
Δίσκος:
Ο Σταυρωθείς και Αναστάς Κύριος - 2003


Δίσκος:
Ειρήνη Παππά , Βαγγέλης Παπαθανασίου - Ραψωδίες (1987)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου